Skiktgränsen 2024

Ingen uppräkning av skiktgränsen 2024

Skiktgränsen för beskattningsåret 2023 är 598 500 kr.

Brytpunkten för 2023 är 613 900 kr om man vid årets ingång är under 66 år och 683 200 kr om man har fyllt 66 år. Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för personer som har fyllt 66 år.

Julgåva 2023

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan (SKV A 2022:39).

I förarbetena anges att julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 1987/88:52 sid.51).

Julbord och julfest

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person.

Fri laddning på arbetsplatsen

Från och med 1 juli har arbetsgivaren möjlighet att erbjuda anställda att ladda sina egna bilar eller förmånsbilar (även lätt lastbil, motorcykel, moped, cykel och elsparkcykel) på arbetsplatsen utan att behöva förmånsbeskattas för laddningen.

En förutsättning för skattefriheten är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren äger, hyr eller på annat sätt disponerar i anslutning till arbetsplatsen. Laddning vid publika laddstationer omfattas alltså inte. Det är inte heller skattefritt när den anställde har tjänstestället i bostaden. Laddning i hemmet är därmed fortsatt skattepliktigt om arbetsgivaren står för den kostnaden.

Näringsidkare omfattas inte då det endast är anställda som kan ta del av skattefriheten.

Dessa regler är tillfälliga och kommer att gälla från 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2022 till 1,94%. Det är en rejäl höjning jämfört med föregående års nivå på 0,23%, vilket ger en hel del effekter på bland annat bilförmånsberäkningen för 2023.

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.

Julbord och julfest

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget. Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person.

Återinförd tillgodoränta på skattekontot

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent fr o m den 1 november 2022. Samtidigt höjs den låga kostnadsräntan från 1,25 procent till 2,5 procent, och den höga kostnadsräntan från 16,25 procent till 17,5 procent. För dig som har skatt att betala gäller att din inbetalning måste ha bokförts på skattekontot innan den 1 november 2022 för att inte påverkas av höjningen.