Klicka här för att komma till Nyhetsbevakningen från Srf

 

Lathund för belopp och procentsatser avseende år 2021.

Arbetsgivaravgifter 2021 

Födda 2003 – 2005: 10,21 %

Födda 1956- : 31,42 %

Födda 1938 – 1955: 10,21 %

Egenavgift 2021

Födda 1956 – : 28,97 %

Födda 1938 – 1955: 10,21 %

 Prisbasbelopp 2021         
47 600kr                           

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2021
Brytpunkt (20%) 537 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2021
Brytpunkt (20%) 596 800 kr


Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2021
183 700 kr 

Statslåneränta 2020
2020-11-30: -0,10 %

Skattefria traktamenten 2021
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr

Skattefria gåvor till anställda 2021
Julgåva 500 kr inkl moms
 
Milersättning 2021
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, etanol, el-hybrid m.m. 9,50 kr/mil
– diesel 6,50 kr/mil

Mervärdesskatt (moms) 2021
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

 

Köp för företagets räkning via kvitto eller företagskort

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller även när du handlar på nätet eller gör inköp med företagskortet.

Fakturan/kvittot måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. 

Viktigt att tänka på är att det här gäller även när du använder företagets kort för ett inköp till företaget. Själva kortfakturan ger inte rätt till momsavdrag. Kvitto avseende inköpet måste finnas med som underlag till fakturan för att företaget ska ha rätt att göra momsavdrag. Och överstiger beloppet 4 000 kr inkl. moms måste ”köparens”, d v s  företagets namn och adress finnas med på kvittot.

När det gäller kassakvitton för köp upp till max 4 000 kr inkl moms så gäller förenklade regler och bolaget har då avdragsrätt för moms fastän bolagets namn inte framgår av kvittot.