Klicka här för att komma till Nyhetsbevakningen från Srf

 

Lathund för belopp och procentsatser avseende år 2020.

Arbetsgivaravgifter 2021 

Födda 2003 – 2005: 10,21 %

Födda 1956- : 31,42 %

Födda 1938 – 1955: 10,21 %

Egenavgift 2021

Födda 1956 – : 28,97 %

Födda 1938 – 1955: 10,21 %

 Prisbasbelopp 2021         
47 600kr                           

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2021
Brytpunkt (20%) 537 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2021
Brytpunkt (20%) 596 800 kr


Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2021
183 700 kr 

Statslåneränta 2020
2020-11-30: -0,10 %

Skattefria traktamenten 2021
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr

Skattefria gåvor till anställda 2021
Julgåva 450 kr inkl moms
 
Milersättning 2021
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, etanol, el-hybrid m.m. 9,50 kr/mil
– diesel 6,50 kr/mil

Mervärdesskatt (moms) 2021
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter