Klicka här för att komma till Nyhetsbevakningen från Srf

 Lathund för belopp och procentsatser avseende år 2024.

Arbetsgivaravgifter 2024 

Födda 1958-          : 31,42 %

Födda 1938 – 1957: 10,21 %

Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Egenavgift 2024

Födda 1958 –          : 28,97 %

Födda 1938 – 1957: 10,21 %

 Prisbasbelopp 2024        
57 300 kr                           

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 66 år vid inkomstsårets ingång – 2024
Brytpunkt (20%) 615 300 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 66 år vid inkomstsårets ingång – 2024
Brytpunkt (20%) 697 300 kr


Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2024
204 325 kr 

Statslåneränta 2024
2023-11-30: 2,62%

Skattefria traktamenten 2024
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 290 kr
Halv dag 145 kr

Skattefria gåvor till anställda 2024
Julgåva 550 kr inkl moms

 
Milersättning 2024
Egen bil 25,00 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, diesel, etanol, el-hybrid m.fl. 12,00 kr/mil
– el (helt eldriven) 9,50 kr/mil

Mervärdesskatt (moms) 2024
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

 

Köp för företagets räkning via kvitto eller företagskort

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller även när du handlar på nätet eller gör inköp med företagskortet.

Fakturan/kvittot måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. 

Viktigt att tänka på är att det här gäller även när du använder företagets kort för ett inköp till företaget. Själva kortfakturan ger inte rätt till momsavdrag. Kvitto avseende inköpet måste finnas med som underlag till fakturan för att företaget ska ha rätt att göra momsavdrag. Och överstiger beloppet 4 000 kr inkl. moms måste ”köparens”, d v s  företagets namn och adress finnas med på kvittot.

När det gäller kassakvitton för köp upp till max 4 000 kr inkl moms så gäller förenklade regler och bolaget har då avdragsrätt för moms fastän bolagets namn inte framgår av kvittot. 

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner:

 • Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.
 • Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för. Till exempel tillgång till gym eller massage på arbetsplatsen.
 • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet, som inte kan ses som en måltid.
 • Trivselutflykter.

Friskvårdsbidrag i korthet:

 • Arbetsgivaren bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.
 • Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån den praxis och lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas samma villkor.
 • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning.
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.
 • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Du kan få maximalt 5 000 kronor per år.
 • För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Lagar:

Aktiebolagslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551

Årsredovisningslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554

Bokföringslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078

Inkomstskattelag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229

Bokföringsnämndens allmänna råd: https://www.bfn.se/redovisningsregler/allmanna-rad/