Klicka här för att komma till Nyhetsbevakningen från Srf

 

Lathund för belopp och procentsatser avseende år 2020.

Arbetsgivaravgifter 2020 

Födda 2002 – 2004: 10,21 %

Födda 1955- : 31,42 %

Födda 1938 – 1954: 10,21 %

Egenavgift 2020

Födda 1955 – : 28,97 %

Födda 1938 – 1954: 10,21 %

 Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Prisbasbelopp 2020         
47 300kr                           

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2020
Brytpunkt (20%) 523 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstsårets ingång – 2020
Brytpunkt (20%) 575 500 kr


Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2020
177 100 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2019)

Statslåneränta 2019
2019-11-30: -0,09 %

Skattefria traktamenten 2020
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr

Skattefria gåvor till anställda 2020
Julgåva 450 kr inkl moms
 
Milersättning 2020
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
– diesel 6,50 kr/mil

Mervärdesskatt (moms) 2020
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter