Klicka här för att komma till Nyhetsbevakningen från Srf

 Lathund för belopp och procentsatser avseende år 2023.

Arbetsgivaravgifter 2023 

Födda 2000-2004: 19,73 %

Födda 2005-2007: 10,21 %

Födda 1957-1999: 31,42 %

Födda 1938 – 1956: 10,21 %

Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Egenavgift 2023

Födda 1957 – : 28,97 %

Födda 1938 – 1956: 10,21 %

 Prisbasbelopp 2023        
52 500 kr                           

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 66 år vid inkomstsårets ingång – 2023
Brytpunkt (20%) 613 900 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 66 år vid inkomstsårets ingång – 2023
Brytpunkt (20%) 683 200 kr


Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2023
195 250 kr 

Statslåneränta 2023
2022-11-30: 1,94%

Skattefria traktamenten 2023
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 260 kr
Halv dag 130 kr

Skattefria gåvor till anställda 2023
Julgåva 500 kr inkl moms
 
Milersättning 2023
Egen bil 25,00 kr/mil
Förmånsbil
– bensin, diesel, etanol, el-hybrid m.fl. 12,00 kr/mil
– el (helt eldriven) 9,50 kr/mil

Mervärdesskatt (moms) 2023
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

 

Köp för företagets räkning via kvitto eller företagskort

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller även när du handlar på nätet eller gör inköp med företagskortet.

Fakturan/kvittot måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. 

Viktigt att tänka på är att det här gäller även när du använder företagets kort för ett inköp till företaget. Själva kortfakturan ger inte rätt till momsavdrag. Kvitto avseende inköpet måste finnas med som underlag till fakturan för att företaget ska ha rätt att göra momsavdrag. Och överstiger beloppet 4 000 kr inkl. moms måste ”köparens”, d v s  företagets namn och adress finnas med på kvittot.

När det gäller kassakvitton för köp upp till max 4 000 kr inkl moms så gäller förenklade regler och bolaget har då avdragsrätt för moms fastän bolagets namn inte framgår av kvittot. 

 

Lagar:

Aktiebolagslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551

Årsredovisningslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554

Bokföringslag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078

Inkomstskattelag: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229

Bokföringsnämndens allmänna råd: https://www.bfn.se/redovisningsregler/allmanna-rad/