Åtgärder pga Coronaviruset – slopad karensdag, anstånd med skattebetalning, korttidsarbete

Åtgärder pga coronaviruset

På grund av det pågående virusutbrottet har regeringen beslutat att lägga fram förslag om åtgärder för att minska smittspridningen och att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader. För privatpersoner och företag föreslås följande åtgärder:

  • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under en och en halv månad från och med 11 mars, med möjlighet till förlängning.
  • Det ska vara möjligt att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst två månaders arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag.
  • Förslaget om korttidsarbete (se 13:327 och 18:257) föreslås träda i kraft 1 maj för att förhindra stora varsel.