Dags att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket

Nu är det dags. 1 september öppnade Bolagsverket sin tjänst där du kan anmäla verklig huvudman. Riksdagen har beslutat att cirka 800 000 företag och föreningar under hösten måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Beslutet är en del i införandet av ett nytt penningtvättsdirektiv som säger att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Med verklig huvudman menas den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De företag och föreningar som måste anmäla verklig huvudman är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän.

Bolagsverket har tagit fram en e-tjänst där företaget från 1 september ska kunna göra sin anmälan. Anmälan görs elektroniskt av den som är behörig företrädare och skrivs under med e-legitimation, exempelvis mobilt bank-id. Tjänsten kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018.