Angående ansökan om korttidsarbete första halvåret 2021

Stöden för korttidsarbete 2020 har behandlats i enlighet med den tillfälliga anpassningen av lagen om korttidsarbete som trädde i kraft under våren. Denna tillfälliga lag upphör den 31 december och i väntan på ny tillfälligt anpassad lagstiftning gäller den ordinarie lagen. Företag som vill ansöka om stöd enligt den tillfälliga lag om korttidsarbete som har gällt under 2020 måste göra det innan den 31 december då lagen upphör. Eftersom lagen är tillfällig så går det inte att ansöka om stöd enligt 2020 års villkor efter den tidpunkten.

Ett förslag om förlängning av stödet med en ny, tillfällig anpassning som ska gälla från den 1 december fram till den 30 juni 2021 har remitterats. Det remitterade förslaget möjliggör stöd under liknande förutsättningar som de som gällt under 2020. Förslaget är ännu inte beslutat utan förlängningen väntas träda i kraft först den 15 februari 2021. För företag som är i behov och vill ansöka om stöd för korttidsarbete blir det då en retroaktiv ansökningsprocess.

Stödet kommer att kunna sökas retroaktivt, samtidigt behöver korttidsarbetet avtalas om och implementeras utan att lagstiftningen är på plats. Om de anställda ska korttidsarbeta under exempelvis januari månad ska schemaläggningen anpassas och arbetstiden minskas under den månaden. Företaget har inte en gällande lagstiftning att grunda detta på utan får gå på ett antagande om att få stöd för korttidsarbete. Det blir därmed väldigt viktigt att det finns reglerat i avtalen för korttidsarbete vad som händer om företaget inte uppfyller kraven för korttidsarbete, även om arbetet har utförts enligt regelverket.

Om ett företag vill ansöka om stöd för 2021, när ska ansökan vara inne?
Tillväxtverket kommer att kunna ta emot ansökningar fem till åtta veckor efter det att lagen har trätt i kraft, det vill säga någon gång under mars-april.

Vad händer om företaget skickar in ansökan från den 1 januari fram till att nya lagen trätt ikraft?
Om ansökan ändå skickas in från den 1 januari 2021 till Tillväxtverket kommer den att behandlas enligt ordinarie lagstiftning vilken är mycket restriktiv i vilka företag som kan omfattas. Det innebär att väldigt få företag uppfyller kraven och företaget riskerar troligtvis avslag.

Vad ska företaget göra redan nu?
För att kunna får stöd enligt de nya reglerna måste företagen avtala med sina anställda om korttidsarbete utan att veta exakt hur reglerna kommer att bli. Företaget måste redan nu avtala med sina anställda om korttidsarbete för december samt schemalägga utifrån den förkortade arbetstiden. Den lön som betalas ut till den anställda ska baseras på avtalet om korttidsarbete. I avtalen måste det även finns reglerat vad som händer om stödet inte beviljas.