Återinförd tillgodoränta på skattekontot

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent fr o m den 1 november 2022. Samtidigt höjs den låga kostnadsräntan från 1,25 procent till 2,5 procent, och den höga kostnadsräntan från 16,25 procent till 17,5 procent. För dig som har skatt att betala gäller att din inbetalning måste ha bokförts på skattekontot innan den 1 november 2022 för att inte påverkas av höjningen.