Bolagsskatten sänks

Nu står det klart att bolagsskatten sänks. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%.

Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår avslutas Bolagsskatt Räkenskapsår påbörjas
 -2018  22,0%
 2019  21,4%  1/1 2019 eller senare
 2020  21,4%  1/1 2019 eller senare
 2021  20,6%  1/1 2021 eller senare