Coronastöd återinförs

Regeringen har på en pressträff meddelat att man vill återinföra en del av coronastöden med anledning av den ökande smittspridningen av coronaviruset. Vissa åtgärder vill man införa direkt, andra vill man se över och förbereda för att snabbt kunna återinföra om smittläget så kräver.

Stöd för att begränsa smittspridningen

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

Det som regeringen nu har aviserat är:

  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort (ikraftträdande oklart, regeringen avser återkomma om datum).
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.

Dessa åtgärder kommer att hamna på riksdagens bord efter årsskiftet, och ingå i en extra ändringsbudget.

Evenemangsstödet återinförs

I somras infördes ett evenemangsstöd som ska underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Stöd kan sökas om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av pandemin.

Stödet uppgår till 70% av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kr.

Regeringen meddelar nu att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022.

Beredskap för snabbt återinförande

Regeringen meddelade även på pressträffen att man vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd om det blir aktuellt med nya restriktioner.

Därför budgeterar man för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Utgångspunkten är att stöden utformas på liknande sätt som tidigare.

Karenstiden vid korttidsarbete

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.

På pressträffen sa man att denna ändring skulle genomföras oavsett om de tidigare stöden kommer att återinföras eller inte.