Förlängning av stöd i samband med coronapandemien

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande meddelat att ett flertal av de åtgärder som infördes i samband med coronapandemien kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr /dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger normala nivåer.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen.
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.