Stöd p g a pandemins effekter utökas och förlängs igen

Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas.

Regeringen föreslår även i en promemoria att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021.

Vinstutdelning och koncernbidrag mm

Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

  • stödperioden
  • två månader före stödperioden
  • sex månader efter stödperioden.

Observera att återbetalning av aktieägartillskott räknas som vinstutdelning.

Koncernbidrag kan dock lämnas utan att rätten till stöd begränsas.