Fri laddning på arbetsplatsen

Från och med 1 juli har arbetsgivaren möjlighet att erbjuda anställda att ladda sina egna bilar eller förmånsbilar (även lätt lastbil, motorcykel, moped, cykel och elsparkcykel) på arbetsplatsen utan att behöva förmånsbeskattas för laddningen.

En förutsättning för skattefriheten är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren äger, hyr eller på annat sätt disponerar i anslutning till arbetsplatsen. Laddning vid publika laddstationer omfattas alltså inte. Det är inte heller skattefritt när den anställde har tjänstestället i bostaden. Laddning i hemmet är därmed fortsatt skattepliktigt om arbetsgivaren står för den kostnaden.

Näringsidkare omfattas inte då det endast är anställda som kan ta del av skattefriheten.

Dessa regler är tillfälliga och kommer att gälla från 1 juli 2023 till 30 juni 2026.