Skiktgränsen 2024

Ingen uppräkning av skiktgränsen 2024

Skiktgränsen för beskattningsåret 2023 är 598 500 kr.

Brytpunkten för 2023 är 613 900 kr om man vid årets ingång är under 66 år och 683 200 kr om man har fyllt 66 år. Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för personer som har fyllt 66 år.