Ersättningen för höga sjuklönekostnader försvinner

Regeringen har trots massiv kritik valt att lägga fram sitt förslag att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med 1 juli 2024.

Kritiken mot förslaget kommer främst från Svenskt Näringsliv, småföretagarnas riksförbund och LO.

Svenskt Näringsliv har bland annat anfört att: – ”Om regeringen vill att små och medelstora företag ska våga växa och anställa är det obegripligt varför regeringen nu vill slopa högkostnadsskyddet, ett skydd som främst kompenserar de minsta företagens sjuklönekostnader.”