Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2022 till 1,94%. Det är en rejäl höjning jämfört med föregående års nivå på 0,23%, vilket ger en hel del effekter på bland annat bilförmånsberäkningen för 2023.

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.