Inrikes traktamente 2024

Det skattefria traktamentet blir 290 kr för 2024. Det kan man läsa i Skatteverkets nya allmänna råd gällande inrikes trakta­mente för inkomståret 2024 (SKV A 2023:14).