Anstånd med att betala skatter och moms

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

Tillfälligt anstånd

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet har riksdagen beslutat om ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter.

Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

Anståndet gäller för redovisningsperioderna januari – september 2020.

Om inbetalning för redovisningsperioderna januari – mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.

Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.

Anståndsavgift

Riksdagen har beslutat att om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska senast betalas då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Inget anstånd för oseriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa som kan få anstånd. Företag med stora skatteskulder kan inte beviljas anstånd.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 30 mars 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.