Fler stöd pga Coronaeffekter

Anstånd med helårsmoms

Förslaget om anstånd utökas och innebär enligt det nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Statlig företagsakut

Regeringen föreslår en statlig företagsakut för att göra det lättare för företag att låna pengar. Förslaget innebär att staten ska ta 70% av risken vid långivning, genom en statlig lånegaranti. Banken ska därmed ta resterande 30% av risken. Sammanlagt 100 miljarder kr ska enligt förslaget kunna lånas ut till små och medelstora företag genom denna åtgärd.

Varje företag förslås få låna maximalt 75 miljoner kr under högst tre år. Långivande bank ska betala garantiavgift enligt andra liknande stödsystem.

Låntagaren ska kunna skjuta på betalningen av ränta de första 12 månaderna av låneperiodon.

Avsättning till periodiseringsfond

För att kunna skjuta på beskattning av vinst föreslår regeringen att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 ska kunnas sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Förslaget gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Förslaget innebär att många företag kan få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019. Återbetalningen görs genom en preliminärdeklaration för beskattningsåret 2019.