Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Lagändringar i bl.a. bokföringslagen och aktiebolagslagen innebär att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under en viss tid slopas. Det innebär bl.a. att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Därigenom slipper många företag hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.