Förlängt stöd vid korttidsarbete

Riksdagen beslutade den 23 juni att förlänga stödet vid korttidsarbete till och med september 2021. Det blir möjligt att söka fortsatt stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent även under juli till och med september 2021.