Höjd beloppsgräns för skattefri gåva till anställda

Gränsbeloppet för skattefria julgåvor och jubileumsgåvor har höjts 2021. Julgåvor är skattefria för de anställa upp till 500 kr inklusive moms och jubileumsgåva upp till 1 500 kr inklusive moms.

Observera att värdena är gränsbelopp, dvs om gåvans marknadsvärde överstiger dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. Skattefriheten gäller inte gåvor som ges i pengar.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum etc.