Tänker du anställa ungdomar som sommarjobbare?

För unga under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Detsamma gäller säsongsarbetare.

Minderåriga på arbetsmarknaden delas upp i tre grupper: 

  • Yngre än 13 år – får inte arbeta alls. Undantaget är lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som bedrivs inom familjen och som inte har anställda samt hobbyverksamhet som försäljning av jultidningar och majblommor. 
  • 13 år till 15 år – får ta arbeten som är riskfria och av enklare karaktär. Man är fortfarande för ung för att arbeta ensam eller ha ansvar för en kassa. Arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.
  • 16 år till 18 år – får anställas till alla typer av jobb så länge de inte är direkt farliga. De får också jobba ensamma om det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas branschspecifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. 

Arbetstider för minderåriga

Minderåriga ska vara fria från arbete mellan klockan 22.00 och 06.00 eller mellan klockan 23.00 och 07.00. Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20.00 och klockan 06.00. Därefter skiljer sig arbetstider och längd på pauser något åt beroende på den anställdes ålder och arbetssituation. Alla minderåriga måste enligt föreskrifterna ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter fyra och en halv timmes arbete. 

Det finns också andra regler som justerar hur ofta pauser ska tas, hur många timmar en ungdom får arbeta varje skoldag och skolvecka samt hur lång vilotiden ska vara mellan arbetspassen. 

Skattefria inkomster för ungdomar

Om arbetstagaren är bosatt i Sverige under hela inkomståret och du på goda grunder kan anta att den sammanlagda inkomsten under 2019 hamnar under 19 670 kronor, så behöver du inte göra skatteavdrag på lönen. Det här gäller skolungdomar och studerande som jobbar på lov, eller några få timmar i veckan året om. Du som arbetsgivare bör uppmärksamma din unga medarbetare på beloppsgränsen och be att få ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. 

Skulle den studerande upptäcka att han eller hon kommer att tjäna 19 670 kronor eller mer, måste jämkningen justeras. Personen kan lämna in en ansökan om jämkning hos Skatteverket. Tänk på att skolungdomens inkomst även innefattar semesterersättning och olika förmåner.

Du som arbetsgivare ska lämna individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till personen ifråga. Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret.

Semesterersättning till sommarjobbare

Även sommarjobbare och visstidsanställda har rätt till semesterersättning. Den som sommarjobbar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Semesterreglerna för visstidsanställda är i princip desamma som för andra anställningar. Det innebär att den visstidsanställde har rätt till semesterersättning utöver sin lön.