Särskild löneskatt för pensionärer slopas

Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre slopas.
Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.