Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Riksdagen beslutade under september att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom och nu har regeringen utfärdat nya förordningar om ändringarna.

Staten ska på grund av coronapandemin stå för en större del av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre månader, dvs även för oktober–december.