Sänkt ränta på uppskjuten skatt

Den 14 april stod det klart att räntan på anstånden sänks till 3,14 procent på årsbasis mot tidigare 6,6 procent. 
Företag kan begära anstånd hos Skatteverket och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd.