Brytpunkter 2020

För inkomståret 2020 så är brytpunkten för när en löntagare börjar betala statlig skatt 523 200 kr. För personer som är fyllda 65 år vid årets ingång så är  brytpunkten 575 500.

På den del av inkomsten som överstiger brytpunkten är den statliga skatten 20%. Från och med beskattningsåret 2020 är värnskatten slopad, vilket innebär att den statliga skatten aldrig blir mer än 20% på inkomster över brytpunkten.