Banker ska bli skyldiga att tillhandahålla kontanter

Regeringen föreslår i en proposition att svenska kreditinstitut som har inlåning till allmänheten som överstiger 70 miljarder kr, ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet. Det innebär att kreditinstituten måste se till att det finns platser för kontantuttag och om de tillhandahåller betalkonton till företag ska det finnas platser för dagskasseinsättningar. Syftet med förslaget är att säkerställa en viss lägsta nivå på kontanttjänster för konsumenter och företag. Post- och telestyrelsen ska få ansvar att sköta översynen så att reglerna efterföljs. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.