Julgåvor och julbord

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid jul eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla.

Julbord för kunder mfl

Representationsmåltider är inte avdragsgilla, men moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för representationsmåltider. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband i samband med t ex en affärsförhandling e.d.

Om du bjuder kunder eller samarbetspartners på julbord uppfylls normalt inte villkoren för representation vilket innebär att momsen på julbord inte kan dras av.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2019 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet överstiger 450 kr. Dessutom tillkommer det arbetsgivaravgifter för företaget på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.