Förlängning av åtgärder för karensavdrag och läkarintyg

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19.

Enligt förslaget omfattas bl a ersättningen för karensavdrag för anställda samt det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna. Dessa regler ska enligt förslaget fortsätta att gälla fram till 30 juni.