Kompensationen för höga sjuklönekostnader förlängs

Regeringen föreslår nu att tiden för få ersättning för sjuklönekostnader som överstiger det ”normala” förlängs och ska då även gälla för perioden 1 maj till 30 juni 2021.