Utvidgat växastöd

Regeringen har kommit med ett förslag om att tillfälligt utvidga växastödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer , samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Gäller ej delägare eller närstående.