Förslag på utökad Coronagåva upp till 2000 kr utan beskattning

Regeringen föreslår att den s k Coronagåvan även ska kunna ges under 2021 samt att beloppet ska höjas, från 1 000 kr till 2 000 kr. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.